VIBAC BALCANI - Vibac S.p.A. ITALY

02. decembra 2013. godine Vibac Balcani (Vibac S.p.A.) je sa VISOKOGRADNJOM INŽENJERING D.O.O. Beograd zaključio Ugovor za projektovanje Fabrike i Ugovor za izvođenje zemljanih i AB radova tokom zime 2013.-2014.godine. Fabrika se prostire na površini od 12 Ha i zauzima površinu od 60.000 m2. Kamen temeljac je ugradjen na lokaciji u Jagodini 18. decembra 2013. godine.

03.11.2014. godine VISOKOGRADNJA INŽENJERING D.O.O. je otpočela radove na podizanju betonsko-armirane prefabrikovane konstrukcije Fabrike Vibac Balcani u Jagodini. Radovi na konstrukciji su okončani 29.01.2015.godine.

12.12.2014. godine VISOKOGRADNJA INŽENJERING D.O.O. je ugovorila i spoljašnje uređenje Fabrike Vibac Balcani u Jagodini koje uključuje izradu ograde , betonskih kanala za atmosfersku kanalizaciju , 3 retenzije za odvodnjavanje , Sprinkler rezervoar, glavno razvodno postrojenje za struju, MRS Vibac 4.500 Nm/h, spoljašnju rasvetu , vodu i kanalizaciju , kao i sve saobračajnice , parkirališta i zelene površine.

17.08,2015. Godine VISOKOGRADNJA INŽENJERING D.O.O. je otpočela izgradnju Upravne zgrade Vibac Balcani u krugu Fabrike u Jagodini , površine 3.200 m2 na 3 spratne etaže. Kompletno je izvedena konstrukcija u monolitnom betonu , urađen je sistem slaganog krova , fasada je zatvorena panelima tzv. “ventilirajuća fasada” u boji Fabrike.

VISOKOGRADNJA INŽENJERING D.O.O. je započela procedure u Tehničkom prijemu Fabrike u ime i za račun Vibac Balcani d.o.o. i svi postupci , tehnička dokumentacija i Rešenja su pribavljena zaključno sa 02.10. 2015.godine.

U probni rad su puštena 2 postrojenja i to:
GIGLIO .............................. za proizvodnju selotejp traka
PALMA LINE ..................... za proizvodnju papira

U toku je izrada tehničkog elaborata Komisije za tehnički prijem Fabrike i očekuje se da će u utorak 06. Oktobra 2015. Godine Fabrika u Jagodini Vibac Balcani d.o.o. dobiti Upotrebnu dozvolu ( Occupancy certificate ) od strane Grada Jagodine.

12. oktobra 2015. Godine sa početkom u 10:00 časova biće svečano puštena u rad Fabrika Vibac Balcani u Jagodini . Očekuje se da Premijer Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić lično pusti svečano u rad Fabriku Vibac Balcani u Jagodini.

ADDIKO Bank A.D Beograd • 165-9701-42 • Matični broj 17592092 • PIB 103641277 • APR 45538/2005

• Jednočlano društvo • Uplaćeni Osnivački kapital 22.992.885,95 dinara