– USLOVI PRODAJE –

TURISTIČKO – STAMBENO NASELJE „APARTMANI“ (TSApp)(1) cena stana u TSApp je optimizovana za uplatu od 200 evra mesečno do konačne isplate cene koštanja predmetnog stana prema       donjim uslovima i mogućnostima kupaca;

(2) precizno - mesečnu ratu za otplatu za konkretan stan određuje njegova kvadratura, odnosno vrednost stana za koji je Kupac       zainteresovan i orijentacioni rok za isplatu, koji ne može biti duži od 15 godina od dana ugovaranja;

(3) na Apartmanima u ponudi imamo manje stanove koji su potpuno namešteni i opremljeni i prodaju se kompletno sa nameštajem,       rasvetom, zavesama, tepisima, kuhinjom i uređajima - useljavanje za 1 dan po ugovaranju stana;

(4) Kupac se zadužuje za godišnju kamatu 5% na ostatak duga do konačne isplate. Taj obračun će se vršiti jednom godišnje - 01.       Novembra, za tekuću godinu i odnosi se isključivo na neplaćeni deo stana;

(5) Kupac izabranog stana može isplatiti cenu u 8 jednakih, tromesečnih rata - za dve (2) godine, Bez Kamate;

(6) izabrani stan Kupac može isplatiti odmah, na dan potpisivanja ugovora za Manju Cenu od 6 % – Kasa Skonto koji smanjuje cenu       stana, bez PDV koji se obračunava u skladu sa Zakonom;

(7) Specijalni aranžman za TSApp - kredit kod Hypo-Alpe-Adria-Banke AD za naše Kupce !!!

Maksimalno na 35 godina otplate uz godišnju kamatu 3.50 - 3.85 % uz hipoteku na izabranom stanu koji se kupuje. Tačan broj godina otplate direktno zavisi od starosti Kupca. Uslov je platežna sposobnost koju utvrđuje Banka. Visokogradnja će kreditirati svoje kupce sa 20 % do visine učešća i to direktnom uplatom na račun, beskamatno na 2 godine uz obavezni upis hipoteke 2. reda, iza Banke na predmetnom stanu koji se kupuje;**** Predmet interesovanja Kupca može biti i zatvoreno parkiralište u ulici Braće Dirak sa kapacitetom 38 vozila, koji su na raspolaganju vlasnicima u Turističko-stambenom naselju „Apartmani“ i može se ugovarati nezavisno od kapaciteta Kupca na samom TSApp.ADDIKO Bank A.D Beograd • 165-9701-42 • Matični broj 17592092 • PIB 103641277 • APR 45538/2005

• Jednočlano društvo • Uplaćeni Osnivački kapital 22.992.885,95 dinara