Park - Trešnjevica

Visokogradnja inženjering je na otovrenom tenderu Javne nabavke za izgradnju dečijeg parka u MZ Trešnjivica, Opština Paraćin, je bila najpovoljniji ponuđač predmetnih radova. Radovi su otpočeti u julu 2017 a završeni su u oktobru 2017. Predmetnim radovima je bilo obuhvaćeno parterno uređenje sa svim sadržajima za rekreaciju I odmaranje, izradom rasvete i ugradnjom savremenog i kvalitetnog dečijeg mobilijara.

Park u Trešnjevici Park u Trešnjevici Park u Trešnjevici Park u Trešnjevici Park u Trešnjevici Park u Trešnjevici Park u Trešnjevici Park u Trešnjevici Park u Trešnjevici Park u Trešnjevici Park u Trešnjevici Park u Trešnjevici Park u Trešnjevici Park u Trešnjevici

ADDIKO Bank A.D Beograd • 165-9701-42 • Matični broj 17592092 • PIB 103641277 • APR 45538/2005

• Jednočlano društvo • Uplaćeni Osnivački kapital 22.992.885,95 dinara