Kargo Parking (TIR) Centar – CNG STATION

www.kargo-centar.rs

Visokogradnja inzenjering je otvorila KARGO PARKING (TIR) CENTAR, na lokaciji u novoj industrijskoj zoni u Jagodni, na samo 800 m od naplatne rampe Jagodina.

Kargo Parking Centar predstavlja idealnu infrastrukturu za sve internacionalne, transportne i logističke kompanije koje žele da potpuno iskoriste sve prednosti direktnog pristupa autoputu E-75 (neposrednost tokova, niži troškovi prenosa, bez ograničenja kamionskog saobraćaja, itd).
                                                                                 • KAMIONI I AUTOMOBILI SU 100%
Kompleks se sastoji od:                                OSIGURANI DOK SU PARKIRANI, SVE VREME!

1.    Kargo objekat površine :
       • Skladištni prostor .......6.900 m²
       • Poslovni prostor ......... 1.600 m²
2.    Kompresorska stanica CNG
3.    Kolska vaga nosivosti 60 t
4.    Upravna zgrada sa laboratorijom i tehnikom površine ...319,54m²
5.    Trafostanica 20/10/0,4kVa , 2x1000kVa „Betonjerka“
6.    Fabrika betona
7.    Parking za teretna vozila 10640m² (33 mesta)
8.    Parking za putnička vozila 850m² (68 mesta)
9.    Portirnica bruto površine 56m²
10.  Betonski plato sa pretovarnim ramplama P=1950m²
11.  Otvoreni skladišni prostor P=7500m²
12.  Uslužni objekti (toaleti, tuševi, sala za odmor…)

• Kompleks je potpuno ograđen, osveteljen led rasvetom, sa video nadzorom
   i 24h obezbeđenjem.

ADDIKO Bank A.D Beograd • 165-9701-42 • Matični broj 17592092 • PIB 103641277 • APR 45538/2005

• Jednočlano društvo • Uplaćeni Osnivački kapital 22.992.885,95 dinara