Sistem menadžment kvalitetom ISO 9001:2015

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 i sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu ISO 18001:2007 predstavljaju poslovni koncept VISOKOGRADNJE INŽENJERING DOO koji je primenjen u svim segmentima poslovanja i čini preduslov postizaja naših poslovnih ciljeva.

Principi na kojima počiva poslovanje VISOKOGRADNJA INŽENJERING DOO su:

   •  Profesionalnost u oblasti koju obavljamo;
   •  Zadovoljni klijenti, poslovni partneri i dobavljači;
   •  Poštovanje konkurencije;
   •  Visok kvalitet robe, izvedenih radova i pruženih usluga;
   •  Poštovanje zadatih rokova isporuke robe i izvodjenja radova;
   •  Stalno usavršavanje i obučavanje zaposlenih;
   •  Poboljšanje uslova rada i radne discipline;
   •  Bezbednost i zdravlje ljudi na radu;
   •  Obnavljanje opreme i korišćenje savremenih materijala i alata prilikom izvodjenja radova i
   •  Obavljanje svih svojih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine.

Svi zaposleni u VISOKOGRADNJI INŽENJERING DOO dužni su da se ponašaju u skladu sa usvojenim principima i tako daju svoj doprinos ostvarenju zadatih ciljeva.

    Cert 15127 QMS EMS OHSAS-1       Cert 15127 QMS EMS OHSAS-2       Cert 15127 QMS EMS OHSAS-3       Cert 15127 QMS EMS OHSAS-4

ADDIKO Bank A.D Beograd • 165-9701-42 • Matični broj 17592092 • PIB 103641277 • APR 45538/2005 • ISO 14001:2015

• ISO 18001:2007 • Jednočlano društvo • Uplaćeni Osnivački kapital 22.992.885,95 dinara