68 paketića za decu uzrasta "do 10 godina" Visokogradnja Inženjering je podelila na Kargo centru 29.12.18. god.

DODALE PAKETIĆA 2018/19 DODALE PAKETIĆA 2018/19 DODALE PAKETIĆA 2018/19 DODALE PAKETIĆA 2018/19 DODALE PAKETIĆA 2018/19 DODALE PAKETIĆA 2018/19 DODALE PAKETIĆA 2018/19 DODALE PAKETIĆA 2018/19 DODALE PAKETIĆA 2018/19

ADDIKO Bank A.D Beograd • 165-9701-42 • Matični broj 17592092 • PIB 103641277 • APR 45538/2005 • ISO 14001:2015

• ISO 18001:2007 • Jednočlano društvo • Uplaćeni Osnivački kapital 22.992.885,95 dinara