Poslovno-skladišni objekat ,,California šped’’ - Dobanovci

U decembru 2018 god. Visokogradnja Inženjering je otpočela radove na izgradnji poslovno-skladišnog objekta površine 4500m2. Dimenzije skladišnog dela su 76m*55m, sa visinom od 14m. Konstrukcija objekta je prefabrikovana armiranobetonska, sa monolitnim delom aneksa.


ADDIKO Bank A.D Beograd • 165-9701-42 • Matični broj 17592092 • PIB 103641277 • APR 45538/2005

• Jednočlano društvo • Uplaćeni Osnivački kapital 22.992.885,95 dinara