Baza - Magacinski prostor

BAZA - Mehanizija - Materijal Baza 2014 BAZA - Mehanizija - Materijal Visokogradnja novi mikser Baza 2014 BAZA - Mehanizija - Materijal Mikser pumpa Visokogradnja NK Mehanizacija - Mikser betona Baza2 Baza3 BAZA - Mehanizija - Materijal Baza1 Baza5 Baza6 Baza7 Baza8 Baza9 BAZA - Mehanizija - Materijal Baza11 Baza12 Mehanizacija - Mikser betona

ADDIKO Bank A.D Beograd • 165-9701-42 • Matični broj 17592092 • PIB 103641277 • APR 45538/2005 • ISO 14001:2015

• ISO 18001:2007 • Jednočlano društvo • Uplaćeni Osnivački kapital 22.992.885,95 dinara